Skip to main content

Terugbetaal- en retourbeleid

11. RETOUREN

11.1 Wij accepteren geen retourzendingen of ruilingen, tenzij het artikel dat u hebt gekocht defect is.

Als u een defect artikel ontvangt, neem dan per e-mail contact met ons op via office@vandhcorporation.com met details van het product (inclusief foto’s) en het defect.

11.2 Om het door u gekochte artikel te retourneren, stuurt u het naar:

V&H Corporation
Brusselbaan 327 A
1790 Affligem, België

11.3 Restituties omvatten niet de verzend- en administratiekosten die op de pakbon of

factuur. De verzendkosten voor alle retourzendingen moeten vooraf door u worden betaald en verzekerd. U bent verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van de hardware tijdens de verzending. Wij garanderen niet dat wij uw geretourneerde artikel zullen ontvangen. Verzend- en afhandelingskosten worden niet terugbetaald. Eventuele terugbetaalde bedragen zijn exclusief de verzendkosten.
U kunt het artikel dat u defect acht opsturen naar:

V&H Corporation
Brusselbaan 327 A
1790 Affligem, België

11.4 Na ontvangst van het geretourneerde product zullen wij het volledig onderzoeken en u binnen een redelijke termijn via e-mail laten weten of u recht hebt op terugbetaling of vervanging als gevolg van het defect.
Als u recht hebt op vervanging of terugbetaling, zullen wij het product vervangen of de aankoopprijs terugbetalen, met gebruikmaking van de oorspronkelijke betalingsmethode.

12.

12.1 Wij behouden ons het recht voor om de levering uit te stellen of te verminderen of om dit contract te annuleren en wij zullen niet aansprakelijk zijn voor enige vertraging, verlies of schade geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door omstandigheden buiten onze controle met inbegrip van, maar niet beperkt tot Overmacht, oorlog, terrorisme, protesten, rellen, burgerlijke onrust, brand, overstroming, epidemieën, uitsluitingen of stakingen, of door enige handeling al dan niet verricht in het kader van een handelsgeschil, ongeacht of bij een dergelijk geschil onze werknemers betrokken waren.

12.2 In geval van brand, machinebreuk of andere omstandigheden waarover wij redelijkerwijs geen controle hebben, wordt ons alle nodige tijd op andere aflaten toegestaan en zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen, verlies of schade die aldus worden veroorzaakt.